گزارش باگ

گزارش باگ در فروشگاه

در صورت مشاهده هرگونه باگ، خطا، نقص در عملکرد،‌ عدم تطابق اطلاعات یا متون می‌توانید با گزارش باگ ما را در ارتقا سطح کیفی و تجربه کاربری کاربران همراهی کنید. پس از بررسی گزارش، در صورت امکان هدیه‌ای جهت قدردانی تقدیم شما خواهد شد.

برای گزارش باگ کافیست در فرم صفحه تماس با ما فروشگاه خطای مربوطه را به همراه توضیحات ارسال نمایید.